Generatief Onderzoek: Collectieve kracht benutten voor transformatieve verandering

Generatief Onderzoek: Collectieve kracht benutten voor transformatieve verandering

Generatief onderzoek benadrukt generativiteit binnen Positief Onderzoek, een benadering van onderzoek en probleemoplossing die zich richt op het genereren van nieuwe inzichten, mogelijkheden en oplossingen. Het gaat om een mentaliteit van verkenning, nieuwsgierigheid en creativiteit.

Hier zijn enkele kenmerken van generativiteit binnen de context van Positief Onderzoek als een benadering van organisatieverandering:

 • Openheid van geest: Generatief onderzoek vereist een open en ontvankelijke houding. Het houdt in dat vooroordelen worden opgeschort en ideeën en perspectieven worden onderzocht die het conventionele denken in twijfel kunnen trekken.
 • Nieuwsgierigheid en verkenning: Generatief onderzoek wordt gedreven door nieuwsgierigheid en een verlangen om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Het gaat om het stellen van indringende vragen, het zoeken naar verschillende perspectieven en het dieper graven in de onderliggende problemen om nieuwe inzichten aan het licht te brengen.
 • Creatief denken: Generatief onderzoek moedigt creatief denken aan. Het betekent loskomen van traditionele of beperkte benaderingen en innovatieve en vindingrijke oplossingen omarmen. Het moedigt mensen aan om buiten de gebaande paden te denken en onconventionele ideeën te overwegen.
 • Samenwerking: Generatief onderzoek heeft vaak baat bij samenwerking. Het gaat om het actief betrekken van meerdere belanghebbenden, experts of verschillende perspectieven bij het verkennen en genereren van ideeën. Samenwerking bevordert synergie en collectieve intelligentie, wat leidt tot rijkere en innovatievere resultaten.
 • Iteratieve en adaptieve aanpak: Generatief onderzoek is een iteratief en adaptief proces. Het erkent dat oplossingen en inzichten in de loop van de tijd kunnen evolueren en veranderen. Het gaat om de bereidheid om ideeën te herzien en te verfijnen op basis van nieuwe informatie, feedback en leren.
 • Systeemdenken: Generatief onderzoek omarmt het perspectief van systeemdenken. Het beschouwt de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid tussen verschillende elementen en onderzoekt hoe veranderingen in één deel van het systeem gevolgen kunnen hebben voor andere delen. Het probeert de bredere context en implicaties van mogelijke oplossingen te begrijpen.
 • Actiegerichtheid: Generatief onderzoek gaat niet alleen over het genereren van ideeën, maar ook over actie ondernemen. De nadruk ligt op de praktische toepassing van inzichten en oplossingen om uitdagingen in de echte wereld aan te pakken. Het moedigt experimenteren, prototypen en leren uit ervaring aan.
 • Reflectief en zelfbewust: Generatief onderzoek impliceert reflectie en zelfbewustzijn. Het moedigt mensen aan om bewust te zijn van hun eigen aannames, vooroordelen en beperkingen. Het bevordert de bereidheid om te leren van mislukkingen, feedback te omarmen en het onderzoeksproces voortdurend te verbeteren.

Generatief Onderzoek bevordert een mentaliteit van onderzoek, creativiteit en het gezamenlijk oplossen van problemen. Het moedigt individuen en organisaties aan om verder te gaan dan conventioneel denken, innovatieve ideeën te genereren en effectief oplossingen te ontwikkelen voor complexe uitdagingen. 

Als het succesvol is, genereert generatief onderzoek spontane, ongecontroleerde, individuele, groeps- en organisatorische actie in de richting van een betere toekomst. Positief Onderzoek (PI) is generatief wanneer het beide kwaliteiten heeft: Het verandert het denken van mensen en moedigt hen tegelijkertijd aan om overtuigende beelden te creëren waar mensen naar willen handelen.

Bushe over Generativiteit

Gervase R. Bushe, Ph.D., heeft een perspectief over Positief Onderzoek (PI) dat benadrukt dat het zowel positief als generatief moet zijn: “Het is een generatief proces wanneer het generatieve beelden produceert ─ dat zijn ideeën, metaforen, visuele representaties ─ die twee effecten hebben. Ten eerste laten ze mensen anders over iets denken op een manier die nieuwe mogelijkheden opent om beslissingen te nemen en/of actie te ondernemen. Ten tweede is het beeld aantrekkelijk voor mensen; ze willen handelen op de nieuwe manieren die ter overweging worden aangeboden.”

Hier volgt een overzicht van het perspectief van Bushe:

 • Positieve focus: Appreciative inquiry is geworteld in een positieve mindset. Het probeert de sterke punten, de activa en de positieve aspecten van een organisatie te identificeren en te versterken. Door zich te richten op wat goed werkt, wil waarderend onderzoek een gevoel van optimisme, energie en mogelijkheden bevorderen.
 • Generatieve benadering: Bushe benadrukt hoe belangrijk het is dat waarderend onderzoek generatief is. Dit betekent dat het verder gaat dan alleen maar identificeren en waarderen wat al aanwezig is. Het gaat om het genereren van nieuwe mogelijkheden, ideeën en oplossingen die voortbouwen op de positieve kern van de organisatie. Generatief waarderend onderzoek moedigt creativiteit, innovatie en het verkennen van nieuwe paden voor groei en ontwikkeling aan.
 • Transformatieve verandering: Bushe ziet waarderend onderzoek als een voertuig voor transformatieve verandering. Door voort te bouwen op de positieve en generatieve aspecten helpt waarderend onderzoek om denkwijzen te veranderen, nieuwe manieren van denken te bevorderen en een gedeelde visie op een gewenste toekomst te creëren. Het doel is om duurzame en zinvolle organisatorische verandering te creëren door gebruik te maken van de collectieve wijsheid en aspiraties van haar leden.
 • Het betrekken van meerdere perspectieven: Bushe benadrukt het belang van het betrekken van meerdere perspectieven in waarderend onderzoek. Door diverse belanghebbenden te betrekken en dialoog en samenwerking aan te moedigen, probeert waarderend onderzoek een gedeeld begrip te creëren en de gewenste toekomst te co-creëren. Deze inclusieve aanpak zorgt ervoor dat verschillende stemmen worden gehoord en dat de resulterende resultaten verschillende perspectieven en ideeën weerspiegelen.

Bushe’s perspectief op Positief Onderzoek benadrukt de tweeledige aard van zowel positief als generatief zijn. Door zich te richten op de positieve aspecten van een organisatie en actief nieuwe mogelijkheden te genereren, kan het transformatieve verandering vergemakkelijken, belanghebbenden betrekken en bijdragen aan de algehele groei en het succes van de organisatie.

Deel de post:

Verwante berichten

De basis voor positieve teambuilding

In zijn invloedrijke boek “De kracht van positieve teams” geeft Jon Gordon onschatbare inzichten in het stimuleren van effectief teamwerk

Aanmelden voor onze nieuwsbriefAbonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang de whitepaper“Veerkracht heropbouwen: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper en ontvang bericht over nieuwe artikelen.