Positief Onderzoek™ Principes

Positive Inquiry (Pi) is een aanpak voor verandermanagement die zich richt op de positieve aspecten van een organisatie of systeem en probeert de sterke punten ervan te benutten om een gewenste toekomst te creëren. Het is gebaseerd op een aantal principes die het proces sturen. 

Dit zijn de kernprincipes van Positief Onderzoek:

  1. Constructionistisch principe: Dit principe erkent dat de werkelijkheid sociaal wordt geconstrueerd door de taal die we gebruiken en de verhalen die we vertellen. Het benadrukt de kracht van positieve en generatieve taal om de toekomst vorm te geven. Pi wil een positieve en constructieve realiteit creëren door middel van een positieve en bevestigende dialoog.

  2. Poëtisch principe: Dit principe benadrukt dat organisaties en systemen levende, dynamische entiteiten zijn die opnieuw kunnen worden verbeeld en vormgegeven. Het moedigt deelnemers aan om hun creatieve verbeelding aan te spreken en zich een positieve toekomst voor te stellen voorbij de bestaande beperkingen.

  3. Gelijktijdigheidsprincipe: Dit principe erkent dat verandering inherent is aan het onderzoeksproces. Het suggereert dat de manier waarop we vragen stellen en de perspectieven die we in het onderzoek inbrengen, de mogelijkheden en resultaten beïnvloeden. Door zich te richten op positieve vragen en gesprekken, stimuleert Pi positieve verandering in het huidige moment.

  4. Anticiperend principe: Dit principe benadrukt de kracht van het voor ogen hebben en anticiperen op een gewenste toekomst. Het moedigt deelnemers aan om hun positieve aspiraties, waarden en dromen te onderzoeken en te verwoorden. Door zich een aantrekkelijke toekomst voor te stellen, wil Pi een gedeelde visie creëren die het veranderingsproces stimuleert en begeleidt.

  5. Positief principe: Dit principe suggereert dat focussen op sterke punten, prestaties en positieve ervaringen positieve energie genereert en innovatie bevordert. Pi probeert een positief momentum voor verandering te creëren door te waarderen en te versterken wat al goed werkt.

  6. Waarderend principe: Dit principe benadrukt het waarderen en waarderen van het beste van wat er is en is geweest. Het moedigt deelnemers aan om de positieve aspecten van de organisatie of het systeem te erkennen en te eren. Door het verleden en het heden te waarderen, schept Pi vertrouwen en een positieve mindset om verder te gaan.

Deze principes bieden een raamwerk voor het uitvoeren van Positief Onderzoek, waardoor organisaties hun collectieve wijsheid kunnen aanboren en een positieve visie voor de toekomst kunnen creëren. Pi wil individuen en groepen inspireren en mobiliseren om de gewenste verandering te co-creëren door te focussen op wat positief en mogelijk is.

Reik vandaag de hand; maak morgen vooruitgang.

Onze artsen staan klaar om met je te praten.

VERZOEK

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang de whitepaper“Veerkracht heropbouwen: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper en ontvang bericht over nieuwe artikelen.