RoundMap™ Kader

Maak kennis met RoundMap™, een integraal raamwerk voor positieve organisatieontwikkeling en -verandering.

Ben je klaar om je benadering van bedrijfsmanagement te revolutioneren? Kijk niet verder dan RoundMap™, een baanbrekend raamwerk dat is ontworpen om organisaties een holistisch perspectief, cyclisch denken en een positieve mindset te geven. Met RoundMap™ ontsluit u het ware potentieel van uw bedrijf en voorziet u het van een continue inkomstenmotor. Laten we de drie essentiële gezichtspunten verkennen die van RoundMap™ een game-changer maken.

 1. Omarm het hele plaatje: RoundMap™ gaat uit van systeemdenken en erkent dat uw bedrijf meer is dan de som der delen. In plaats van je alleen te richten op individuele componenten, moedigt ons raamwerk je aan om uit te zoomen en de onderlinge verbondenheid van je organisatie te begrijpen. Als je bedenkt hoe elk aspect het hele systeem beïnvloedt, zul je verborgen kansen identificeren, de samenwerking verbeteren en beter geïnformeerde beslissingen nemen die duurzaam succes stimuleren.

 2. Gebruik de kracht van feedbacklussen: In het bedrijfsleven is het cruciaal om te erkennen dat vooruitgang niet lineair maar cyclisch is. RoundMap™ integreert cyclisch denken, waardoor je je bedrijf kunt zien als een continu proces van groei en verbetering. Met continue feedback loops verzamel je waardevolle inzichten, verfijn je strategieën en pas je je aan aan de veranderende marktdynamiek. Door deze iteratieve aanpak te omarmen, blijf je de curve voor, optimaliseer je de prestaties en ontgrendel je nieuwe innovatieniveaus.

 3. Voed succes met optimisme: Wij geloven in de kracht van positiviteit om succes te stimuleren. RoundMap™ stimuleert een positieve mindset en stelt jou en je team in staat om uitdagingen te benaderen als groeikansen. Door een cultuur van optimisme te cultiveren, stimuleer je veerkracht, creativiteit en samenwerking binnen je organisatie. Positief denken verhoogt de tevredenheid van je werknemers en trekt klanten en partners aan die zich kunnen vinden in je optimistische merkidentiteit.

Maar dat is nog niet alles! RoundMap™ gaat verder dan theorie en biedt praktische hulpmiddelen en methodologieën om deze gezichtspunten naadloos in uw bedrijfsvoering te implementeren. Van het in kaart brengen van je volledige bedrijfsecosysteem tot het optimaliseren van inkomstenstromen, ons raamwerk begeleidt je bij elke stap.

Sluit je aan bij de groeiende gemeenschap van vooruitstrevende organisaties die RoundMap™ hebben omarmd en de vruchten plukken van een holistische, cyclische en positieve benadering van zakendoen. Maak vandaag nog gebruik van het volledige potentieel van uw organisatie en stimuleer duurzaam succes met RoundMap™!

Neem nu contact met ons op voor meer informatie over hoe RoundMap™ uw bedrijf kan transformeren en om een persoonlijke demonstratie in te plannen. Laten we samen beginnen aan een reis van groei, innovatie en voortdurend succes.

De afbeelding hierboven schetst het RoundMap™ raamwerk, getekend als vier concentrische cirkels. Laten we de afbeelding eens van binnen naar buiten bekijken:

Eerste niveau van waarheid

In het midden vind je de PI-cyclus of 4C-cyclus om het bedrijf door en langs de transformatiezone te manoeuvreren. We noemen dit het eerste niveau van waarheid:

 • Verander naar binnen | Wat is haalbaar? Wat geeft leven? Wat zijn onze sterke punten? Waar zijn we goed in?
 • Wat is wenselijk? Wat is er mogelijk, gezien ons potentieel? Wat zijn de kansen?
 • Verander van buiten naar binnen | Wat is levensvatbaar? Wat moeten we veranderen om deze kansen te benutten?
 • Wat is duurzaam? Waarderen klanten onze producten en diensten nog? Wat als?

De kleur is turquoise en staat voor kalmte en helderheid. Turkoois stabiliseert emoties en vergroot empathie en compassie. Het straalt een koele, kalmerende vrede uit, stimuleert positieve mentale energie die de concentratie verbetert en onze geest verheldert, en creëert een balans die de weg naar groei vrijmaakt.

Tweede niveau van waarheid

Daaromheen hebben we vier leiderschap componenten in kaart gebracht, die overeenkomen met vier leiderschapsrollen (visie creëren, strategie uitvoeren, vertrouwen wekken en potentieel coachen), die het tweede niveau van de waarheid vormen:

 • Visie | Een duidelijk beeld van de toekomst van je bedrijf.
 • Strategie | Waar te spelen en hoe te winnen (harten).
 • Doel | Je waarden tot leven brengen.
 • Missie | Specifieke gegevens over je dagelijkse activiteiten.

Zijn kleur, bruin, is de kleur van stabiliteit en betrouwbaarheid. Bruin is betrouwbaar en geruststellend. Een geweldige raadgever en een vriend vol wijsheid. Je kunt op zijn hulp rekenen als je een eerlijke mening, steun en bescherming nodig hebt. Het stabiliseert ons, helpt ons geaard te blijven en inspireert ons om de eenvoudige dingen in het leven te waarderen.

Derde niveau van waarheid

Vervolgens hebben we vier management componenten eromheen in kaart gebracht die overeenkomen met vier managementfuncties (plannen, organiseren, leiden en controleren), die het derde niveau van de waarheid vertegenwoordigen:

 • Business Plan | Waardeketen die past bij het werk dat de klant wil doen (= Business Development).
 • Productplan | Waardecreatie voor de klant (= productontwikkeling).
 • Klantenplan | Klantwaarde leveren (= Klantontwikkeling).
 • Groeiplan | Vastleggen van klantwaarde (= Groeiontwikkeling).

De kleur is blauw, wat staat voor vertrouwen en loyaliteit. Blauw heeft een kalmerend en ontspannend effect op onze psyche en geeft ons rust, vertrouwen en veiligheid. Hij houdt niet van confrontaties en te veel aandacht, maar het is een eerlijke, betrouwbare en verantwoordelijke kleur en je kunt altijd op zijn steun rekenen.

Ultieme niveau van waarheid

Tot slot hebben we vier actiecomponenten in kaart gebracht op de buitenste rokken. Dit is wat wij het vierde en Ultieme Niveau van Waarheid™ noemen:

 • Marketing | Het ontdekken, creëren en leveren van waarde om aan de behoeften van een doelmarkt te voldoen.
 • Verkoop | Activiteiten met betrekking tot verkoop of het aantal verkochte goederen in een bepaalde periode.
 • Klantenservice | Assistentie en advies aan klanten.
 • Customer Success | De waarde van de klant verhogen tijdens het gebruik van een product of service.

De kleur is geel en staat voor geluk en optimisme. Geel is een vrolijke en energieke kleur die plezier en vreugde in de wereld brengt. Het maakt leren toegankelijker omdat het het logische deel van de hersenen beïnvloedt en mentaliteit en perceptie stimuleert. Het zet aan tot nadenken en nieuwsgierigheid en geeft enthousiasme en zelfvertrouwen.

P.A.C.E. Formule

En tot slot zie je de componenten van de P.A.C.E.-formule, die het totaalplaatje schetst:

 • Positionering | Concurrentie-, klant-, product- of waardedifferentiatie (ook: mentaal beeld).
 • Het juiste soort klanten activeren en converteren.
 • Onze beloften nakomen om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.
 • Feedback van klanten en concurrentieanalyse gebruiken om de waarde van de klant te verhogen.

Om het gebruik van het acroniem ‘pace’ te begrijpen, vragen we je te kijken naar de standaard cruise control van een auto versus een adaptieve cruise control. We kunnen veel leren van de manier waarop we door het verkeer rijden om het juiste zakelijke tempo te bepalen.

Standaard Cruise Control:

 • Vaste snelheid: Net als bij de standaard cruise control in een auto, betekent het tempo van de bedrijfsgroei bepalen met een vaste snelheid het handhaven van een consistente en vooraf bepaalde groeisnelheid in de loop van de tijd.
 • Beperkte flexibiliteit: De normale cruisecontrol kan de snelheid niet aanpassen als reactie op externe factoren of veranderende marktomstandigheden. Het werkt volgens een vooraf bepaald traject zonder rekening te houden met realtime feedback of opkomende kansen.
 • Potentiële starheid: De vaste snelheid van standaard cruisecontrol kan leiden tot starheid, waardoor het vermogen om zich snel aan te passen aan veranderingen in de markt of in te spelen op nieuwe trends wordt beperkt. Het kan wendbaarheid en reactievermogen in een dynamische bedrijfsomgeving belemmeren.
 • Risico op stagnatie: Door een constante groeisnelheid aan te houden, kan standaard cruise control het potentieel voor versnelde groei of het verkennen van nieuwe kansen beperken. Het kan leiden tot een stagnerende of voorspelbare ontwikkeling van het bedrijf.

Adaptieve Cruise Control:

 • Variabele snelheid: Adaptieve cruisecontrol past de snelheid aan op basis van real-time feedback, verkeersomstandigheden en de omgeving. Op dezelfde manier betekent het bepalen van het tempo van bedrijfsgroei met aanpassingsvermogen dat je de snelheid van de groei kunt aanpassen als reactie op de dynamiek van de markt.
 • Wendbaarheid en reactievermogen: Adaptive Cruise Control stelt bedrijven in staat om snel te reageren op veranderingen, kansen te grijpen en uitdagingen efficiënt aan te gaan. Het maakt de toewijzing van middelen, strategische besluitvorming en flexibele marktpositionering mogelijk.
 • Dynamische besluitvorming: Met adaptieve groei kunnen bedrijven dynamisch marktomstandigheden, klantbehoeften en opkomende trends beoordelen om weloverwogen beslissingen te nemen en hun groeistrategieën dienovereenkomstig aan te passen. Dit bevordert innovatie, wendbaarheid en het vermogen om te schakelen wanneer dat nodig is.
 • Optimaal gebruik van middelen: Adaptieve groei stelt bedrijven in staat om middelen optimaal toe te wijzen op basis van de veranderende vraag, waarbij overinvestering of onderbenutting wordt voorkomen. Het zorgt voor een efficiënte toewijzing van kapitaal, talent en andere middelen om groei te stimuleren waar dat het belangrijkst is.
 • Risicobeperking: Adaptieve cruise control minimaliseert het risico op overbelasting van middelen of het missen van kansen door de groei te monitoren en aan te passen als reactie op externe factoren. Het helpt groeiambities in balans te brengen met operationele realiteit en duurzaamheid.

Samengevat staat standaard cruise control voor een vaste en inflexibele aanpak om het tempo van de bedrijfsgroei te bepalen. Adaptive Cruise Control daarentegen biedt flexibiliteit, reactievermogen en de mogelijkheid om groeistrategieën aan te passen aan de veranderende dynamiek van de markt. Door een adaptieve aanpak kunnen bedrijven hun wendbaarheid vergroten, kansen benutten, risico’s beperken en duurzame groei stimuleren in een steeds veranderend bedrijfslandschap.

Golfeffect

Zoals je een steen in een vijver gooit en een cirkelvormig rimpeleffect veroorzaakt dat zich van het midden naar buiten verplaatst, moet de transformatie beginnen met het tonen van leiderschap door het hele menselijke systeem te betrekken in Positief Onderzoek. In de transformatiezone moeten bedrijven hun prioriteiten en KPI’s verschuiven van reductionistische efficiëntie naar constructieve mogelijkheden. Tegelijkertijd moeten ze zich realiseren dat het enige tijd zal duren voordat de nieuwe groeimogelijkheden op snelheid komen.

RoundMap™ als acroniem

Hoewel ’roundmap’ een portmanteau is van de woorden ’roundtrip’ en ‘roadmap’, kun je het ook als een acroniem beschouwen: R voor Bereiken, O voor Aanbieden, U voor Begrijpen, N voor Verzorgen, D voor Leveren, M voor Meten, A voor Appreciating and Aspiring en tot slot P voor Positioneren, Beloven, Vooruitgaan en Draaien.

ROUNDMAP_Logo_All_Round_Framework_Copyright_Protected
Handelsmerksymbool van ROUNDMAP™

Reik vandaag de hand; maak morgen vooruitgang.

Onze artsen staan klaar om met je te praten.

VERZOEK

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang de whitepaper“Veerkracht heropbouwen: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper en ontvang bericht over nieuwe artikelen.