Positief Onderzoek™ Interviews

In Positief Onderzoek (Pi) bestaat de traditionele aanpak uit het afnemen van één-op-één interviews als onderdeel van de fase Verandering binnenwaarts om informatie en inzichten te verzamelen van individuen binnen de organisatie. Deze interviews zijn bedoeld om de positieve kern, sterke punten en het potentieel voor toekomstige ontwikkeling van de organisatie te identificeren. 

Hier zijn de stappen om één-op-één gesprekken te voeren in Positief Onderzoek:

  1. Bepaal het doel en de reikwijdte – Bepaal duidelijk het doel en de reikwijdte van de interviews. Bepaal de specifieke focus of het onderwerp dat je wilt onderzoeken, zoals het identificeren van sterke punten, succesvolle projecten of positieve organisatorische ervaringen.
  2. Interviewdeelnemers selecteren – Identificeer de personen die je wilt interviewen. Het is essentieel om een diverse groep deelnemers te hebben die verschillende niveaus, rollen en perspectieven binnen de organisatie vertegenwoordigen. Denk aan personen die waardevolle inzichten kunnen verschaffen en kunnen bijdragen aan het algemene begrip van de positieve aspecten van de organisatie.
  3. Interviewvragen ontwikkelen – Stel een aantal open vragen op die deelnemers aanmoedigen om na te denken over positieve ervaringen, successen en sterke punten en deze te delen. De vragen moeten zo worden opgesteld dat ze rijke en gedetailleerde antwoorden opleveren, zodat deelnemers hun ervaringen volledig kunnen verkennen. Vermijd vragen die gericht zijn op problemen of zwakke punten.
  4. Plan de logistiek – Bepaal de logistiek, zoals de locatie, duur en vorm van de interviews. Beslis of de interviews face-to-face, via videoconferentie of op een andere geschikte manier zullen worden afgenomen. Plan de interviews op een voor beide partijen geschikt tijdstip en zorg ervoor dat de deelnemers van tevoren over de nodige middelen en informatie beschikken.
  5. Creëer een veilige en ondersteunende omgeving – Zorg ervoor dat de interviewomgeving veilig en comfortabel is en een open gesprek mogelijk maakt. Creëer een sfeer van vertrouwen en vertrouwelijkheid en benadruk dat de interviews positieve ervaringen en sterke punten onderzoeken. Moedig deelnemers aan om hun gedachten en ideeën vrijuit te uiten zonder bang te hoeven zijn voor een oordeel of kritiek.
  6. De interviews afnemen – Eén-op-één interviews afnemen met de geselecteerde deelnemers. Begin met het uitleggen van het doel van de interviews en de Pi-benadering. Stel de voorbereide open vragen en luister actief naar de antwoorden van de deelnemers. Moedig hen aan om voorbeelden en anekdotes te geven om hun ervaringen volledig te illustreren. Maak aantekeningen of neem de interviews op (met toestemming van de deelnemers) voor referentie.
  7. Analyseer en synthetiseer de gegevens – Analyseer de verzamelde gegevens zodra alle interviews zijn afgerond. Zoek naar gemeenschappelijke thema’s, patronen en terugkerende ideeën in de antwoorden van de deelnemers. Identificeer de positieve kern en sterke punten van de organisatie die naar voren kwamen in de interviews. Documenteer de bevindingen en inzichten uit de interviews.
  8. De bevindingen delen en valideren – Deel de bevindingen met de deelnemers en relevante belanghebbenden. Vraag de deelnemers om validatie en input om de nauwkeurigheid en volledigheid van de geïdentificeerde sterke punten en positieve aspecten te garanderen. Gebruik deze gelegenheid om de deelnemers verder te laten discussiëren en de geïdentificeerde sterke punten te onderzoeken.

Deze stappen helpen je om één-op-één gesprekken te voeren in Positief Onderzoek. Vergeet niet dat deze gesprekken bedoeld zijn om de positieve aspecten van de organisatie te verkennen en daarop voort te bouwen om een betere toekomst te creëren.

Reik vandaag de hand; maak morgen vooruitgang.

Onze artsen staan klaar om met je te praten.

VERZOEK

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang de whitepaper“Veerkracht heropbouwen: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper en ontvang bericht over nieuwe artikelen.