Positief Onderzoek™ Achtergrond

Positief Onderzoek is gebaseerd op Appreciatief Onderzoek. De methode werd in de jaren 1980 ontwikkeld door David Cooperrider en Suresh Srivastva, beiden hoogleraar aan de Weatherhead School of Management aan de Case Western Reserve University. Het ontstond als reactie op de heersende probleemoplossende benaderingen in organisatieontwikkeling en managementadvies.

Traditioneel waren probleemoplossende benaderingen gericht op het identificeren en oplossen van problemen binnen organisaties. Cooperrider en Srivastva probeerden een meer positieve en op sterke punten gebaseerde benadering van organisatieverandering te ontwikkelen. Ze geloofden dat organisaties er baat bij konden hebben om hun focus te verschuiven van probleemgericht naar oplossingsgericht denken.

Verschillende overwegingen beïnvloedden de ontwikkeling van Appreciatief Onderzoek:

  1. Sociaal constructionisme Cooperrider en Srivastva baseerden zich op de principes van het sociaal constructionisme en benadrukten dat onze sociale interacties en taal onze werkelijkheid vormgeven. Ze geloofden dat organisaties getransformeerd konden worden door de gesprekken en verhalen binnen organisaties te veranderen.
  2. Positieve psychologie – De positieve psychologie, die eind jaren 1990 opkwam, beïnvloedde ook de ontwikkeling van Appreciative Inquiry. Het benadrukte de studie van menselijke krachten, welzijn en positieve ervaringen. En het bevatte het perspectief van de positieve psychologie – door zich te richten op de positieve aspecten van organisaties en individuen in plaats van alleen op problemen en tekortkomingen.
  3. Waarderend proces – Cooperrider en Srivastva erkenden dat organisaties vaak waardevolle ervaringen, sterke punten en successen hadden die over het hoofd werden gezien of werden ondergewaardeerd. Ze ontwikkelden Appreciative Inquiry als een proces om deze positieve elementen te “waarderen” en te gebruiken voor organisatorische transformatie.
  4. Organisatorische verandering – Het veld van organisatieontwikkeling en verandermanagement was aan het verschuiven. Traditionele benaderingen waren gericht op top-down, door experts gestuurde verandering. Appreciative Inquiry probeerde alle belanghebbenden bij het veranderingsproces te betrekken en hun collectieve wijsheid aan te boren.

De combinatie van deze overwegingen leidde tot de creatie van Appreciative Inquiry als een op sterke punten gebaseerde aanpak voor organisatorische verandering. Het was gericht op het creëren van een positieve en generatieve omgeving waarin organisaties hun gewenste toekomst konden zien en co-creëren op basis van hun sterke punten en successen. 

Reik vandaag de hand; maak morgen vooruitgang.

Onze artsen staan klaar om met je te praten.

VERZOEK

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang de whitepaper“Veerkracht heropbouwen: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper en ontvang bericht over nieuwe artikelen.